Privacyverklaring

Gemeenschapshuis "De Jachthoorn" verwerkt persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van het gemeenschapshuis.
Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
IBAN

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitbesteden van werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie; bijvoorbeeld een externe server voor de mail. Persoonsgegevens worden dan verstrekt onder voorwaarde van vertrouwelijke behandeling.

In alle overige gevallen worden persoonsgegevens uitsluitend na toestemming van de betreffende persoon aan derden ter hand gesteld.

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tegen te gaan. De persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde server
met SSL-certificaat, dan wel op een met wachtwoord en viruspakket beveiligde p.c. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe zijn aangewezen.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

Onze website www.gemeenschapshuisdejachthoorn.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Onze website www.gemeenschapshuisdejachthoorn.nl maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten: Google mag de verkregen informatie niet gebruiken voor andere diensten en de gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Voor de externe server voor de mail is een verwerkersovereenkomst met Joomill afgesloten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan:
Gemeenschapshuis "De Jachthoorn"
Wethouder Lemmenstraat 13
5454 GH Sint Hubert
of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

main bottom