Nieuws

Grootse belangstelling Quiztal

Op zaterdagavond 8 april jl. vond de eerste editie van Quiztal plaats, de dorpsquiz van Sint Hubert. De belangstelling was groot te noemen.

In totaal gingen 30 vriendengroepen, families, buurtschappen, verenigingen en overige teams de strijd met elkaar aan.

Na de aftrap om 19 uur bij De Jachthoorn ging elk team op een zelfgekozen plek ijverig aan de slag met de vragen. Om 22:00 uur werden één of twee teamleden bij café-zaal Difference verwacht voor een aanvullend onderdeel. Om 23:00 uur dienden daar ook de ingevulde vragenlijsten ingeleverd te worden.

Aansluitend werd bij De Difference gezellig afgesloten, met medewerking van de Pick Up Club – St. Hubert. 

Prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 27 april, tijdens de jubileumviering van De Jachthoorn.

main bottom